1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Any Video Converter 6.1.7

Any Video Converter 6.1.7

Od AVC  (Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Any Video Converter to uniwersalny program do konwersji video o ?atwym w obs?udze interfejsie u?ytkownika, du?ej szybko?ci i bardzo wysokiej jako?ci video. Umo?liwia bardzo ?atw? konwersj? plików video pomi?dzy wszystkimi formatami! Mo?e konwertowa? prawie wszystkie formaty video m.in.: DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI na format filmów MPEG-4 dla urz?dze? iPod/PSP, innych urz?dze? przeno?nych, odtwarzaczy MP4 lub inteligentnych telefonów. Obs?uguje równie? dowolne docelowe formaty plików video, okre?lone przez u?ytkownika. Program Any Video Converter u?atwia korzystanie z dowolnych formatów video w urz?dzeniach, takich jak: iPod, PSP, telefon komórkowy czy odtwarzacz MP4.
 • ?atwy w u?yciu interfejs przyjazny dla u?ytkownika.
 • Konwertuje wszystkie formaty video na formaty Apple iPod Video, Sony PSP i inne
 • Konwertowanie wsadowe dowolnego formatu video w??cznie z avi, wmv, asf, mpg, mp4, itd.
 • Obs?uga formatu DivX i Xvid avi - import i eksport video
 • Obs?uga domy?lnych ustawie? video/audio lub mo?liwo?? ustawienia parametrów video i audio.
 • Opcja podgl?du video w czasie rzeczywistym przed dokonaniem konwersji.
 • Najszybsza konwersja video na ?wiecie i osza?amiaj?ca jako?? audio i video.
 • Umo?liwia ustawianie wielu opcji video/audio dla plików MP4. Na przyk?ad cz?stotliwo?? próbkowania video/audio, pr?dko?? transmisji, rozmiar video...
Tytuł: Any Video Converter 6.1.7
Nazwa pliku: avc-free.exe
Rozmiar: 49.24MB (51,634,656 bajtów)
Wymagania: Windows (Wszystkie wersje)
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Freeware
Data dodania: 22 sierpnia 2017
Suma kontrolna MD5: 6F24A0A5010B9A385948273258D185E3

Add feature for an estimate of time left on conversion.
Fix the abnormal exit problem when deleting DVD items.
Update the download engine.