1. downloads
 2. business software
 3. news
 4. reviews
 5. top apps
Pobierz Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 2013

Od Microsoft Corporation  (Commercial Trial)
Ocena Użytkowników
Reklama

Office 2013 jest pakietem Microsoft dla komputerów biurowych i na chmur?. Jest dost?pny jako oddzielny pakiet na komputery biurowe lub jako model abonamentowy Office 365 Microsoftu. Jego ró?ne wersje zawieraj? programy:

 • Word 2013
 • Excel 2013
 • PowerPoint 2013
 • Outlook 2013
 • Access 2013
 • OneNote 2013
 • Project 2013
 • Publisher 2013
 • Visio 2013

Pierwsza rzecz, na jak? zwrócisz uwag? uruchamiaj?c Microsoft Office 2013, jest jego przejrzysty i spójny wygl?d na wszystkich obs?ugiwanych platformach, w??czaj?c w to komputery biurowe, smartfony czy tablety. Poprzez subskrypcj? Office 365 oraz integracj? ze SkyDrive mo?esz uzyska? dost?p i edytowa? swoje pliki za pomoc? przegl?darki, z dowolnego komputera.
W?ród nowych funkcji Word 2013 znajduje si? ""Tryb Odczytu"", który usuwa paski narz?dzi i pozwala Ci na przegl?danie dokumentu jak w ""E-Reader"". Pliki video s? lepiej wspierane. Mo?na je wyszukiwa?, dodawa? i przegl?da? bezpo?rednio w Wordzie. Excel 2013 posiada nowe, ?atwe sposoby wprowadzania formu? oraz wykresów w arkuszach kalkulacyjnych. Powerpoint 2013 zosta? wyposa?ony w lepsze sterowanie podczas prezentacji, na przyk?ad w ""Slajd Zoom"", który pozwala na zbli?enie cz??ci slajdu. Dodawanie zdj?? do prezentacji równie? sta?o si? prostsze: mo?esz teraz wyszukiwa? i dodawa? zdj?cia ze swoich albumów na Flickr oraz innych stron ze zdj?ciami czy stron spo?eczno?ciowych.

Tytuł: Microsoft Office 2013
Nazwa pliku: Microsoft Office 2013
Rozmiar: 156KB (159,436 bajtów)
Wymagania: Windows Windows 7 / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Commercial Trial
Data dodania: 20 czerwca 2018
Autor: Microsoft Corporation
www.microsoft.com
Suma kontrolna MD5: 50632BA319D4E0253E2B01FB2601E283

We don't have any change log information yet for version 2013 of Microsoft Office 2013. Sometimes publishers take a little while to make this information available, so please check back in a few days to see if it has been updated.

Can you help?

If you have any change log info you can share with us, we'd love to hear from you! Head over to our Contact page and let us know.