1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Sandra Lite 2018 (28.18)

Sandra Lite 2018 (28.18)

Od SiSoftware  (Non-Commercial Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

SiSoftware Sandra (skrót od System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant - Asystent raportuj?cy, diagnozuj?cy i analizuj?cy system), to narz?dzie informuj?ce i diagnozuj?ce. Program zapewnia dostarczenie wi?kszo?ci informacji (nawet nieudokumentowanej) o sprz?cie, oprogramowaniu i innych urz?dzeniach.

Dzia?a podobnie jak inne narz?dzia Windows, ale zapewnia u?ytkownikowi wi?cej informacji. Program umo?liwia u?ytkownikowi dokonywanie porówna? pomi?dzy informacjami wysokiego i niskiego poziomu. Mo?na uzyska? informacje o nast?puj?cych elementach: procesor, chipset, karta graficzna, porty, drukarki, karta d?wi?kowa, pami??, sie?, wewn?trzne elementy systemu Windows, AGP, PCI, PCI-X, PCIe (PCI Express), baza danych, USB, USB2, 1394/Firewire itd.

Tytuł: Sandra Lite 2018 (28.18)
Nazwa pliku: sandra.exe
Rozmiar: 109.07MB (114,365,488 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Non-Commercial Freeware
Data dodania: 23 maja 2018
Autor: SiSoftware
www.sisoftware.co.uk
Strona domowa: www.sisoftware.co.uk
Suma kontrolna MD5: 7599295953A819AB2042B543EF35268B

CPU: Updated tools allowed for new AVX512 code-path (FFT).
Hardware support updates and fixes.
Updates to the new Overall Benchmarks: CPU, GPGPU, Disk, Memory.
Firmware logging and upload for all benchmarks including Ranker support.
Microcode version for CPUs (to determine Spectre/Meltdown support).
Firmware version for Memory Controllers.
Firmware version for Disk drives (HDD or SSD).
BIOS version for mainboards.
BIOS version for Graphics Cards / GPGPUs.