1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Sandra Lite 2017 SP4 (24.61)

Sandra Lite 2017 SP4 (24.61)

Od SiSoftware  (Non-Commercial Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

SiSoftware Sandra (skrót od System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant - Asystent raportuj?cy, diagnozuj?cy i analizuj?cy system), to narz?dzie informuj?ce i diagnozuj?ce. Program zapewnia dostarczenie wi?kszo?ci informacji (nawet nieudokumentowanej) o sprz?cie, oprogramowaniu i innych urz?dzeniach.

Dzia?a podobnie jak inne narz?dzia Windows, ale zapewnia u?ytkownikowi wi?cej informacji. Program umo?liwia u?ytkownikowi dokonywanie porówna? pomi?dzy informacjami wysokiego i niskiego poziomu. Mo?na uzyska? informacje o nast?puj?cych elementach: procesor, chipset, karta graficzna, porty, drukarki, karta d?wi?kowa, pami??, sie?, wewn?trzne elementy systemu Windows, AGP, PCI, PCI-X, PCIe (PCI Express), baza danych, USB, USB2, 1394/Firewire itd.

Tytuł: Sandra Lite 2017 SP4 (24.61)
Nazwa pliku: sandra.exe
Rozmiar: 108.03MB (113,274,304 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Non-Commercial Freeware
Data dodania: 15 stycznia 2018
Autor: SiSoftware
www.sisoftware.co.uk
Strona domowa: www.sisoftware.co.uk
Suma kontrolna MD5: 98AD70AFADB8D27815EB17293CF43504

Reporting of Operating System (Windows) speculation control settings for the recently discovered vulnerabilities:
BTI (Branch Target Injection) aka ‘Spectre’.
RDCL (Rogue Data Cache Load) aka ‘Meltdown’.
Reporting of latest CPU microcode update availability:
Hardware mitigation for BTI/’Spectre’.
Reporting of CPU features for branch control:
Hardware enumeration and control for speculation and predictors -
Indirect branch restricted speculation (IBRS) and Indirect branch predictor barrier (IBPB).
Single thread indirect branch predictors (STIBP).
Architecture Capabilities (affected by IB or not).
Reporting of CPU support for Context ID / Indirect CID:
Hardware acceleration for context switching thus mitigating performance loss when KVA (Kernel’s Virtual Address) Shadowing is enabled.

blog comments powered by Disqus