1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Sandra Lite 2018 (28.26)

Sandra Lite 28.26.2018.8

Od SiSoftware  (Non-Commercial Freeware)
Ocena Użytkowników
Reklama

SiSoftware Sandra (skrót od System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant - Asystent raportuj?cy, diagnozuj?cy i analizuj?cy system), to narz?dzie informuj?ce i diagnozuj?ce. Program zapewnia dostarczenie wi?kszo?ci informacji (nawet nieudokumentowanej) o sprz?cie, oprogramowaniu i innych urz?dzeniach.

Dzia?a podobnie jak inne narz?dzia Windows, ale zapewnia u?ytkownikowi wi?cej informacji. Program umo?liwia u?ytkownikowi dokonywanie porówna? pomi?dzy informacjami wysokiego i niskiego poziomu. Mo?na uzyska? informacje o nast?puj?cych elementach: procesor, chipset, karta graficzna, porty, drukarki, karta d?wi?kowa, pami??, sie?, wewn?trzne elementy systemu Windows, AGP, PCI, PCI-X, PCIe (PCI Express), baza danych, USB, USB2, 1394/Firewire itd.

Tytuł: Sandra Lite 2018 (28.26)
Nazwa pliku: sandra.exe
Rozmiar: 161.70MB (169,554,872 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Non-Commercial Freeware
Data dodania: 20 sierpnia 2018
Autor: SiSoftware
www.sisoftware.co.uk
Strona domowa: www.sisoftware.co.uk
Suma kontrolna MD5: 24C3014C5FEB8D7BA8ADE3AB77A9142A

We don't have any change log information yet for version 28.26.2018.8 of Sandra Lite. Sometimes publishers take a little while to make this information available, so please check back in a few days to see if it has been updated.

Can you help?

If you have any change log info you can share with us, we'd love to hear from you! Head over to our Contact page and let us know.