1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz WinRAR

WinRAR 5.61.1

Od RARLab  (Shareware)
Ocena Użytkowników
Reklama

WinRAR jest archiwizuj?cym programem u?ytkowym, który w pe?ni obs?uguje archiwa RAR i ZIP i jest w stanie rozpakowa? archiwa CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Program tworzy mniejsze archiwa, ni? konkurencyjne programy, oszcz?dzaj?c miejsce na dysku i koszt transferu.

Program WinRAR oferuje interaktywny interfejs graficzny, z którego mo?na korzysta? u?ywaj?c myszy i menu. Dost?pna jest równie? obs?uga z wiersza polece?. Program WinRAR jest ?atwiejszy w u?yciu, ni? konkurencyjne produkty, poniewa? zawiera specjalny tryb kreatora, pozwalaj?cy na natychmiastowy dost?p do podstawowych funkcji archiwizacji poprzez seri? prostych pyta?.

WinRAR oferuje funkcj? najsilniejszego dost?pnego szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) z 128-bitowym kluczem. Obs?uguje pliki i archiwa o wielko?ci do 8 589 miliardów gigabajtów. Oferuje równie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? i wielocz??ciowych archiwów. U?ywaj?c cz??ci awaryjnych i dziennika awaryjnego mo?na zrekonstruowa? nawet fizycznie uszkodzone archiwa.

Tytuł: WinRAR (64-bit) 5.61 beta 1
Nazwa pliku: winrar-x64-561b1.exe
Rozmiar: 3.04MB (3,187,440 bajtów)
Wymagania: Windows XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Shareware
Data dodania: 4 września 2018
Autor: RARLab
www.rarsoft.com
Strona domowa: www.rarlab.com
Suma kontrolna MD5: B7EF6C13C0D8C7DCDE0BFED7EC827CFE

1. "Delete archive" extraction option deletes all volumes even if user started extraction from non-first RAR volume, but first volume is present and all files are unpacked successfully. In such case previous versions ignored "Delete archive" even if WinRAR was able to locate the first volume and process the volume set from beginning.

2. Compression ratio bar is not displayed on "Archive" page of Explorer file properties for archives with encrypted file names. WinRAR cannot reliably calculate it for such archives without a password and previously it just displayed 0% here.

3. Bugs fixed:
a) WinRAR displayed "The specified password is incorrect" message infinitely when attempting to open RAR5 archive with encrypted file names if wrong global password was set with Ctrl+P;
b) memory management bug in the password dialog could lead to access to already freed memory followed by crash. This issue may be also associated with security risks;
c) fixed a crash when processing corrupt RAR archives. This issue may be also associated with security risks;
d) while starting, WinRAR could cause a brief flickering in menu bars of few other applications;
e) WinRAR "Find" command matched "String to find" against all archived files ignoring "File names to find" mask when searching in CAB archives;
f) SFX module "License" command did not set a title of license window;
g) if "Start-up folder" in WinRAR settings included the trailing backslash, WinRAR ignored first "Up one level" command.