1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz WinRAR

WinRAR 5.50

Od RARLab  (Shareware)
Ocena Użytkowników
Reklama

WinRAR jest archiwizuj?cym programem u?ytkowym, który w pe?ni obs?uguje archiwa RAR i ZIP i jest w stanie rozpakowa? archiwa CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Program tworzy mniejsze archiwa, ni? konkurencyjne programy, oszcz?dzaj?c miejsce na dysku i koszt transferu.

Program WinRAR oferuje interaktywny interfejs graficzny, z którego mo?na korzysta? u?ywaj?c myszy i menu. Dost?pna jest równie? obs?uga z wiersza polece?. Program WinRAR jest ?atwiejszy w u?yciu, ni? konkurencyjne produkty, poniewa? zawiera specjalny tryb kreatora, pozwalaj?cy na natychmiastowy dost?p do podstawowych funkcji archiwizacji poprzez seri? prostych pyta?.

WinRAR oferuje funkcj? najsilniejszego dost?pnego szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) z 128-bitowym kluczem. Obs?uguje pliki i archiwa o wielko?ci do 8 589 miliardów gigabajtów. Oferuje równie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? i wielocz??ciowych archiwów. U?ywaj?c cz??ci awaryjnych i dziennika awaryjnego mo?na zrekonstruowa? nawet fizycznie uszkodzone archiwa.

Tytuł: WinRAR 5.50 (64-bit)
Nazwa pliku: winrar-x64-550.exe
Rozmiar: 2.11MB (2,211,656 bajtów)
Wymagania: Windows XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Shareware
Data dodania: 21 sierpnia 2017
Autor: RARLab
www.rarsoft.com
Strona domowa: www.rarlab.com
Suma kontrolna MD5: 45D448AAF89738F31C107A71A549B1F3

Brak historii zmian.

blog comments powered by Disqus