1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz WinRAR

WinRAR 5.60 Beta 5

Od RARLab  (Shareware)
Ocena Użytkowników
Reklama

WinRAR jest archiwizuj?cym programem u?ytkowym, który w pe?ni obs?uguje archiwa RAR i ZIP i jest w stanie rozpakowa? archiwa CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z. Program tworzy mniejsze archiwa, ni? konkurencyjne programy, oszcz?dzaj?c miejsce na dysku i koszt transferu.

Program WinRAR oferuje interaktywny interfejs graficzny, z którego mo?na korzysta? u?ywaj?c myszy i menu. Dost?pna jest równie? obs?uga z wiersza polece?. Program WinRAR jest ?atwiejszy w u?yciu, ni? konkurencyjne produkty, poniewa? zawiera specjalny tryb kreatora, pozwalaj?cy na natychmiastowy dost?p do podstawowych funkcji archiwizacji poprzez seri? prostych pyta?.

WinRAR oferuje funkcj? najsilniejszego dost?pnego szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) z 128-bitowym kluczem. Obs?uguje pliki i archiwa o wielko?ci do 8 589 miliardów gigabajtów. Oferuje równie? tworzenie samorozpakowuj?cych si? i wielocz??ciowych archiwów. U?ywaj?c cz??ci awaryjnych i dziennika awaryjnego mo?na zrekonstruowa? nawet fizycznie uszkodzone archiwa.

Tytuł: WinRAR 5.60 Beta 5 (64-bit)
Nazwa pliku: winrar-x64-56b5.exe
Rozmiar: 3.04MB (3,183,968 bajtów)
Wymagania: Windows XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Shareware
Data dodania: 4 czerwca 2018
Autor: RARLab
www.rarsoft.com
Strona domowa: www.rarlab.com
Suma kontrolna MD5: 93EEA73578FF31D8AD0CA56BA90CC353

WinRAR failed to unpack ZIP archives created by RAR for Android and encrypted with non-English passwords. Fixed now. This fix should also work for archives created by other ZIP tools and utilizing UTF-8 for internal password encoding.
Tree panel height was not adjusted after changing the toolbar button size until restarting WinRAR.
If hard link is extracted without extracting the link target, WinRAR issues a warning and sets the error code after skipping the link extraction. Previously it was skipped silently.