1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps
Pobierz Zoom Player FREE 14.0 RC2

Zoom Player Home 14.0 RC2

Od Inmatrix  (Shareware)
Ocena Użytkowników
Reklama
Zoom Player to bardzo szybki odtwarzacz plików multimedialnych. Przed udost?pnieniem programu Zoom Player, odtwarzanie plików multimedialnych na komputerze by?o zbyt proste dla zaawansowanego u?ytkownika lub zbyt skomplikowane dla zwyk?ego u?ytkownika. Program Zoom Player próbuje upro?ci? odtwarzanie plików dla zwyk?ego u?ytkownika i udost?pni? zaawansowanym u?ytkownikom narz?dzia oraz interfejsy do manipulacji ?rodowiskiem odtwarzania, w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb.

Dlatego program Zoom Player zawiera elegancki i prosty interfejs z ?atwo dost?pnymi funkcjami i zapewnia mo?liwo?? zaawansowanej modyfikacji ka?dej z nich

Program Zoom Player szybko si? uruchamia, u?ywa minimalnej ilo?ci zasobów systemu, posiada skuteczny system pomocy i dzia?a niezale?nie od innych programów i komponentów systemu, aby nie naruszy? jego stabilno?ci.

Zoom Player Standard jest darmowy dla u?ytku niekomercyjnego.

Tytuł: Zoom Player FREE 14.0 RC2
Nazwa pliku: zp1400rc2free.exe
Rozmiar: 29.51MB (30,947,608 bajtów)
Wymagania: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
Języki: Wielojęzykowy
Licencja: Shareware
Data dodania: 19 listopada 2017
Autor: Inmatrix
www.inmatrix.com
Strona domowa: www.inmatrix.com
Suma kontrolna MD5: 670883D60A00B78ABC03BFBBC32A0284

Changes :
The media library scraping plugin now uses a fuzzy search algorithm to better detect non-exact movie names matches.
The media library scraping plugin now prefers a release year to an exact name match, reducing false-positive matches.
Fixes :
Registry entries were not being saved/loaded properly when running Zoom Player in Windows Vista compatibility mode (and possibly other compatibility modes). This of course lead to instability.
The "stay on top" setting would stop functioning when exiting fullscreen mode with the playlist editor visible.

blog comments powered by Disqus