1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps

Popularne

21. TeamViewer 13.1.1548

Pobierz
TeamViewer GmbH - 19.42MB (Non-Commercial Freeware)
Program TeamViewer to kompleksowe rozwi?zanie do zdalnego dost?pu i wsparcia przez Internet. Program TeamViewer ??czy si? z dowolnym komputerem stacj...

22. Skype 7.40.0.104

Pobierz
Skype Technologies - 1.56MB (Freeware)
Skype to program, który umo?liwia telefonowanie do innych osób, na inne komputery lub telefony. ?ci?gnij program Skype i dzwo? za darmo po ca?ym ?wiec...

23. TeraCopy 3.26

Pobierz
Code Sector - 4.36MB (Freeware)
TeraCopy to ma?y program przeznaczony do kopiowania i przenoszenia plików z najwi?ksz? mo?liw? pr?dko?ci?, oferuj?cy u?ytkownikowi wiele funkcji: ...

24. Safari 5.1.7

Pobierz
Apple Inc - 36.71MB (Freeware)
Dawniej przegl?darki mia?y za zadanie po??czy? u?ytkownika z Internetem. Ale od dnia opublikowania przegl?darki Safari, poprzeczka zosta?a podniesion...

25. Google Chrome 65.0.3325.162

Pobierz
Google - 3KB (Open Source)
Google Chrome to przegl?darka ??cz?ca minimalistyczny wygl?d z zaawansowan? technologi? tak, aby surfowanie po Internecie by?o szybsze, bezpieczniejsz...

26. uTorrent 3.5.3 Build 44358

Pobierz
uTorrent - 2.97MB (Freeware)
µTorrent jest ma?ym i bardzo popularnym klientem protoko?u BitTorrent. Ma?y program zawieraj?cy ogromn? ilo?? funkcji Wi?kszo?? funkcji dost?pnych w...

27. DVD Shrink 3.2.0.15

Pobierz
DVD Shrink - 1.07MB (Freeware)
Program DVDShrink s?u?y do tworzenia kopii zapasowych p?yt DVD. Program ten mo?e by? u?ywany w po??czeniu z dowolnym programem nagrywaj?cym p?yty DVD,...

28. Internet Download Manager 6.30 Build 7

Pobierz
Tonec Inc. - 6.99MB (Shareware)
Internet Download Manager jest wyborem wielu osób poniewa? zwi?ksza szybko?? ?ci?gania plików nawet o 5 razy. IDM posiada sprytny akcelerator logiczne...

29. QuickTime Player 7.79.80.95

Pobierz
Apple Inc - 39.96MB (Freeware)
QuickTime Player firmy Apple pozwala na odtwarzanie filmów quicktime (.mov) i wiele innych formatów. Nowy program QuickTime Player nie tylko zapewn...

30. Windows Media Player 11

Pobierz
Microsoft Corporation - 24.56MB (Freeware)
Windows Media Player 11 dla Windows XP oferuje wspania?e, nowe sposoby magazynowania i odtwarzania muzyki, video, zdj?? i nagranych programów TV. Odtw...
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 ...  9 10 Następna