1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps

Popularne

21. DAEMON Tools Lite 10.8

Pobierz
DAEMON Tools - 773KB (Freeware)
Przy u?yciu narz?dzi DAEMON Tools mo?na wykona? kopie zapasowe fizycznych p?yt CD/DVD/HD DVD/Blu-ray na format "wirtualnych p?yt" lub tak zwanych "ob...

22. Notepad++ 7.5.7

Pobierz
Notepad++ - 4.25MB (Open Source)
Program Notepad++ to darmowy edytor kodu ?ród?owego obs?uguj?cego wiele j?zyków oraz zast?pca domy?lnego Notatnika. Program dzia?a w systemie Window...

23. Skype 7.41.0.101

Pobierz
Skype Technologies - 1.56MB (Freeware)
Skype to program, który umo?liwia telefonowanie do innych osób, na inne komputery lub telefony. ?ci?gnij program Skype i dzwo? za darmo po ca?ym ?wiec...

24. K-Lite Mega Codec Pack 14.30

Pobierz
Codec Guide - 56.47MB (Freeware)
K-Lite Codec Pack jest zbiorem filtrów DirectShow, kodeków VFW/ACM i narz?dzi. Kodeki i filtry DirectShow s? niezb?dne do kodowania i dekodowania form...

25. Internet Download Manager 6.31 Build 3

Pobierz
Tonec Inc. - 7.00MB (Shareware)
Internet Download Manager jest wyborem wielu osób poniewa? zwi?ksza szybko?? ?ci?gania plików nawet o 5 razy. IDM posiada sprytny akcelerator logiczne...

26. GOM Player 2.3.31.5290

Pobierz
GOMLab - 22.47MB (Freeware)
GOM to DARMOWY odtwarzacz multimedialny z wbudowanymi popularnymi kodekami audio i video. Wyszukiwacz kodeków GOM Player zawiera wiele kodeków (XviD, ...

27. TeraCopy 3.26

Pobierz
Code Sector - 4.36MB (Freeware)
TeraCopy to ma?y program przeznaczony do kopiowania i przenoszenia plików z najwi?ksz? mo?liw? pr?dko?ci?, oferuj?cy u?ytkownikowi wiele funkcji: ...

28. Winamp 5.666 Full Build 3516

Pobierz
Nullsoft - 16.37MB (Freeware)
Winamp to odtwarzacz multimedialny daj?cy mo?liwo?? zmiany skórki. Program Winamp obs?uguje szeroki zakres aktualnych i specjalistycznych formatów p...

29. Opera 54.0.2952.54

Pobierz
Opera Software - 1.50MB (Freeware)
W pe?ni wyposa?ona przegl?darka internetowa Opera zawiera nast?puj?ce funkcje: blokowanie wyskakuj?cych okienek, okna na kartach, wbudowane wyszukiwa...

30. WinZip 22.0.12684

Pobierz
WinZip Computing Inc - 44.90MB (Shareware)
WinZip to najbardziej zaufany program do pracy ze skompresowanymi plikami. Winzip sta? si? z?otym standardem dla narz?dzi archiwizuj?cych, poniewa? ...
Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 ...  9 10 Następna