1. downloads
  2. business software
  3. news
  4. reviews
  5. top apps

File Transfer Software

Pobierz FileZilla

FileZilla

Pobierz
FileZilla - 7.32MB (Open Source)
FileZilla Client to szybki i niezawodny wieloplatformowy klient FTP, FTPS i SFTP o wielu u?ytecznych funkcjach i intuicyjnym interfejsie u?ytkownika. ...
Pobierz FlashGet

FlashGet

Pobierz
6.08MB (Freeware)
Chcesz szybciej pobiera? programy i ?atwiej nimi zarz?dza?? Potrzebujesz programu FlashGet. Program FlashGet jest idealnym rozwi?zaniem, je?li pliki...
Pobierz GMail Drive

GMail Drive

Pobierz
viksoe.dk - 376KB (Freeware)
Program GMail Drive tworzy wirtualny system plików w koncie pocztowym Google Mail, który umo?liwia u?ywanie tego konta jako dysku online. Program GM...
Pobierz Internet Download Manager

Internet Download Manager

Pobierz
Tonec Inc. - 6.98MB (Shareware)
Internet Download Manager jest wyborem wielu osób poniewa? zwi?ksza szybko?? ?ci?gania plików nawet o 5 razy. IDM posiada sprytny akcelerator logiczne...
Pobierz TeraCopy

TeraCopy

Pobierz
Code Sector - 4.36MB (Freeware)
TeraCopy to ma?y program przeznaczony do kopiowania i przenoszenia plików z najwi?ksz? mo?liw? pr?dko?ci?, oferuj?cy u?ytkownikowi wiele funkcji: ...
Pobierz 4shared Desktop

4shared Desktop

Pobierz
4shared - 11.06MB (Freeware)
With 4shared Desktop you can easily access and manage files and folders in your 4shared online storage account. The free version offers no less than 1...
Pobierz AnyTrans

AnyTrans

Pobierz
iMobie Inc. - 1.40MB (Commercial Trial)
AnyTrans is an all in one management tool for making the jump from Android to iOS. With it, you can easily migrate much more types of data than usin...
Pobierz Binfer

Binfer

Pobierz
Binfer - 38.44MB (Freeware)
Binfer is a direct device to device secure communication and data transfer platform. It includes File Sharing, Sync, Web Drop, Communication and Pri...
Pobierz Classic FTP Free File Transfer Client

Classic FTP Free File Transfer Client

Pobierz
NCH Software - 300KB (Freeware)
Classic FTP Free File Transfer Client is a free FTP client, which allows you to upload, download and also delete files from a remote server. The ...
Pobierz Copy Handler

Copy Handler

Pobierz
Jozef Starosczyk - 7.37MB (Open Source)
Copy Handler is an app which allows you customize the file copy and move functions on your system. The app is highly customizable and fully integrat...